Egzamin: 14.10.2012r. o godzinie 8:00

Data zakończenia egzaminu: 14.10.2012r. ok. godzinie 13:00

Miejsce kursu: OSP Książ Wlkp.

Dodatkowe informacje: Egzamin teoretyczny i praktyczny potwierdzający tytuł RATOWNIKA!!!