Data rozpoczęcia kursu: 06.10.2012r. o godzinie 8:00

Data zakończenia pierwszego dnia kursu: 06.10.2012r. ok. godzinie 15:00

Miejsce kursu: OSP Książ Wlkp.

Dodatkowe informacje: Recertyfikacja dla osób, które wcześniej uzyskały tytuł RATOWNIKA