Data rozpoczęcia kursu: 10.10.2012r. o godzinie 9:00

Data zakończenia kursu: 10.10.2012r. o godzinie 15:00

Miejsce kursu: Firma Wavin, ul. Dobieżyńska 43 Buk

Dodatkowe informacje: Szkolenie przeznaczony dla pracowników firmy Wavin

Wykład i ćwiczenia praktyczne dotyczą nauki udzielania pierwszej pomocy osoba w stanie zagrożenia życia.