Data rozpoczęcia kursu: 09.01.2013r. o godzinie 16:00

Data zakończenia kursu: 09.01.2013r. ok. godzinny 21:00

Miejsce kursu: Przedszkole nr 5 "Weseli Sportowcy" w Luboniu

Dodatkowe informacje: Szkolenie przeznaczone dla przedszkolanek oraz innych pracowników przedszkola.

Wykład i ćwiczenia praktyczne dotyczą nauki udzielania pierwszej pomocy dziecią w stanie zagrożenia życia.